Coaching en teamontwikkeling, altijd persoonlijk

“Verbinding vinden door samenwerking in openheid en met respect voor elkaar.
Van huidige situatie naar gewenste situatie”

maximale teampower 

Edgardo de Monte, NLP-coach
Ik begeleid jou graag om je te ont-wikkelen, door je te gidsen op je eigen pad richting je doel. Daar leef ik voor, dat vind ik het mooiste wat er is.

  • Hoe kan ik vanuit mijn kracht verantwoordelijkheid nemen?
  • Hoe zorg ik ervoor dat iedereen zijn taak begrijpt?
  • Waar geef ik mijn grenzen aan?
  • Hoe voel ik me op mijn plek?

Teamtraining voor uw personeel

Uw personeel zal beter functioneren met meer werkplezier. Teamtraining van Edgardo de Monte maakt van uw personeel een hechte, daadkrachtige groep met respect voor elkaars sterktes en zwaktes.
Speerpunten van de training zijn:

  • Elkaar aanspreken;
  • feedback geven;
  • vertrouwen en openheid;
  • effectief samenwerken;
  • betere werkverdeling;
  • betere afspraken.

Teamtraining aanvragen »

Teamontwikkeling door Filmproductie

Regisseer en produceer met uw teamleden een echte film!
Laat uw personeel ervaren wat het is om op elkaar aangewezen te zijn voor het creëren van een goede (korte) film.

Meer over Team-Activiteit Filmproductie »

Open agenda

Een traject dat mij vele nieuwe inzichten heeft gebracht

De keuze voor Edgardo als gids/coach was voor mij een puur intuïtieve. Het traject heeft mij onder andere geholpen om mensen en situaties op een andere manier te bekijken, het heeft mij zeker dichter bij mijn eigen kern gebracht.

Edgardo heeft de gave om onvoorwaardelijk te luisteren en intuïtief juist die zaken aan te stippen, die voor mij belangrijk waren, voordat ik het zelf besefte.
Het was een traject dat mij vele nieuwe inzichten heeft gebracht en daarvoor ben ik heel dankbaar.

Lizette van der Meij , natuurgeneeskundig therapeute in opleiding